dinsdag 14 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 18 - besluit

Tot zover het verhaal van onze ontstaansgeschiedenis voorafgegaan door de metafysica van de afscheiding zoals die terug te vinden is in Een Cursus in Wonderen. Hierin konden we zien dat vorm ontstaan is door projectie naar aanleiding van het verhaal van het ego. De gedachte van afscheiding wordt door projectie buiten de denkgeest geplaatst wat leidt tot een wereld van afscheiding.

De geschiedenis van deze afgescheiden wereld wordt onder andere door de Maya mooi weergegeven en raakt voor het groter publiek steeds meer bekend.

Het nut om kennis te hebben van enerzijds de metafysica van de afscheiding en anderzijds van de geschiedenis van de afscheiding - is dat dit meer vrede in ons denken geeft. Aan de hand van deze kennis weet je nu dat de evolutie niet zomaar een samenloop van omstandigheden is, maar dat er sprake is van een evolutie die volgens een gestructureerd plan loopt. We konden immers ook zien dat er een rust in ons denken komt wanneer er zekerheid is en er een herkenning van patronen is.

Aan de hand van dit scheppingsverhaal kunnen we enerzijds zien hoe deze projectie de vorm van een cel aanneemt en zich van hieruit steeds verder uitbreidt. Anderzijds zien we ook de verbetering die elke evolutieomwenteling met zich mee brengt omdat volgens het principe dat ideeën hun bron niet verlaten, op de achtergrond de herinnering aan de Bron levendig blijft.

En die evolutie gaat telkens sneller en sneller en alles wat zich ontwikkeld heeft in een nacht of in een dag wordt mee genomen naar een volgende periode. Alles blijft dus een geheel en een met de Bron en alles wat in die eenheid gebeurd tast ook alles in die eenheid aan wat dan in Een Cursus in Wonderen weer aangeduid wordt als het Zoonschap.

In deze geschiedenis zijn we nu aangekomen in de fase dat we ons hier bewust mogen van worden en dat we mogen en kunnen leren hoe hier mee om te gaan.
De boodschap die Jezus jaren geleden bracht wordt nu meer begrepen. Het geloof dat hij de enige Zoon is van God brokkelt af terwijl het geloof dat we allemaal dat Kind van God zijn toeneemt.

We leven nu in een tijd waar informatie razendsnel kan gevonden worden en waar het verstand zich dus aan deze snelheid moet aanpassen. Velen raken hierdoor opgebrand wat weer leidt tot een keerpunt en we meer en meer leren denken vanuit de intuïtie, vanuit het hart. Opnieuw zie je dus hoe iets wat op het eerste zicht slecht lijkt te zijn uiteindelijk een zegen is en een groot cadeau.

Je zou dit hele verhaal ook kunnen vergelijken met een tapijt. Stel je de afscheiding voor als een opgerold tapijt dat zich begint uit te rollen. Het lijkt er op dat we nu op het punt gekomen zijn dat het tapijt volledig is uitgerold, we niet verder kunnen en we opnieuw het tapijt beginnen in te rollen terug naar het begin. Het zal net zo geleidelijk gebeuren als voorheen, maar met dit verschil dat liefde steeds meer de bovenhand krijgt en angst wordt uitgeschakeld. 

Er is hoop. Veel hoop. 

zondag 12 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 17

Het is inmiddels wel duidelijk dat deze hele geschiedenis niet een opeenstapeling is van toevallige gebeurtenissen, maar dat hierin een duidelijk patroon terug te vinden is. Bovendien valt het op dat de dingen steeds beter worden. Hoe erg de situatie ook was, het wordt steeds beter.

Merkwaardig is dat deze kentering ook niet zomaar willekeurig plaatsvond maar telkens in dag 4 van elke omwenteling. Zoals bijvoorbeeld ethiek, de bewustzijnsintentie van de galactische cyclus, gedurende die dag de bewustzijnsintentie van de vorige cyclus – macht - overwon.

En de vierde dag van de nationale omwenteling werd de reden overwonnen door wet, de intentie van de culturele omwenteling.

In 1874 tot 1894, dag 4 van de planetaire cyclus kregen grote bedrijven meer macht over wet. Maar die macht krijgt een deuk wanneer de ethiek om de hoek komt kijken. Dit hebben we kunnen merken aan de grote bankcrisis.

Ik geef je hier verder nog een opsomming van data die Ian Xel Lungold in zijn lezing aanhaalt over een aantal gebeurtenissen gedurende de nationale, planetaire omwenteling.

De nationale omwenteling:
Dag 1: (3150 voor Christus) kwam voor het eerst het idee dat er slechts 1 God is.
Nacht 1: tijdens deze periode waarin de bewustzijnsevolutie van dag 1 toegepast werd verhuisde Abraham naar Kanaän en richtte een kerk op voor die ene God.
In dag 3 van elke omwenteling komt altijd de waarheid aan het licht. Voor deze periode was dit dat
In nacht 3 dan van deze omwenteling ontwikkelde Pythagoras de theorie over de geometrie.
In dag 4 zijn de jaren van Confucius, Lao Tse, Buddha. Ook ontwikkeld zich het idee over reïncarnatie.
Dag 5 dan is de periode waarin we het leven van Jezus kunnen terugvinden.
Dag 6 wordt gekenmerkt door de kruistochten en ontstaat de Katholieke kerk.
Dag 7 keert de Islam terug na de onderdrukking als gevolg van de kruistochten en ontwikkelt het Christendom zich verder.
Mozes de tien geboden ontving.

De planetaire omwenteling
Dag 1 is 1755 – het idee van de telegraaf
Dag 2 – 1794 – de optische telegraaf
Dag 3 – 1834 - de elektrische telegraaf
Dag 4 – de uitvinding van de telefoon en Tesla die de vrije energie ontdekt.
Dag 5 – ontstaan van de radio en de formule van Einstein dat energie gelijk is aan massa maal luchtsnelheid in het kwadraat.
Dag 6 – de televisie
Dag 7 – het internet.

De lezing werd gegeven gedurende de galactische omwenteling. In deze periode krijgt ethiek de bovenhand op de macht en die ontwikkelingen en gebeurtenissen hebben we allemaal kunnen volgen via de media. De belangrijkste is denk ik 11 september 2001 (nacht 2 van deze cyclus).

Ian Xel Lungold voorspelt voor dag 5 van de galactische omwenteling – 2007 – dat we een mix krijgen van de dag 5 van de vorige omwentelingen waar enerzijds Jezus leeft in de nationale cyclus en in de planetaire omwenteling Einstein met zijn formule komt: we worden ons steeds meer bewust dat we goddelijk van aard zijn en dat alles mogelijk is. Inderdaad raakt de wet van aantrekking bekend door onder meer boeken als The Secret en de leer van Abraham die doorkomt via Esther Hicks. Deze kennis is een dankbaar gegeven voor deze tijd en steeds meer mensen leren hieruit hun profijt, vrede en geluk te halen.

donderdag 9 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 16

We verlangen allemaal naar geluk, naar rust, naar vrede. En een vredige geest is een geest die denkt vanuit zijn intuïtie of zoals Een Cursus in Wonderen het noemt, vanuit het juist gerichte denken, het denken vanuit het hart.

Ook Ian Xel Lungold geeft in zijn lezing een bruikbare visie om tot een rustige geest te komen.
Wanneer je vrede wil bereiken moet je, volgens zijn visie, gecenterd zijn. Gecenterd zijn wil zeggen dat je weet dat je baas bent over je gedachten en de richting van je gedachten herkent aan je gevoel. Vervolgens is er zekerheid die komt door een herkenning van de opbouw van de patronen, zoals bijvoorbeeld autorijden. 

Als je leert autorijden moet je, voor je plaats neemt achter het stuur, kennis hebben van het verkeersreglement. En dan moet je ook de techniek van het autorijden onder de knie krijgen, je moet leren schakelen, zachtjes ontkoppelen en tegelijkertijd het gaspedaal een beetje indrukken, tegelijkertijd het verkeer in de gaten houden, tijdig leren remmen, enz. 

In het begin ben je dus nog heel onzeker hierin tot je voldoende weet wat er allemaal tegelijkertijd moet gebeuren en je, zonder je er nog druk over te maken, in de auto stapt en vertrekt en er bovendien van geniet.

Wist je trouwens dat autorijden het mooiste voorbeeld van handelen volgens je intuïtie is, want we weten allemaal dat we aandachtig moeten zijn in het verkeer anders gebeuren er ongelukken. En die gebeuren dan ook als je niet oplet.

Dus hoe beter je de volgorde kent van hoe iets werkt, hoe zekerder je bent, hoe meer je gecenterd bent, dus rust in je hoofd. De rust die ons een goed gevoel geeft. 

De kennis over de gestructureerde opbouw van de evolutie van ons bestaan gaf ook de Maya zekerheid en stemde hen in zekere mate hoopvol over de toekomst omdat zij in die evolutie zagen dat dingen steeds beter werden.


Morgen zie je wat meer geschiedenisvoorbeelden over de opbouw van deze structuur om aan te tonen hoe de dingen in positieve richting evolueren. 

woensdag 8 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 15

Dag 15
Je ziet hier nog eens het schema over de werking van de schepping en hoe ons bewustzijn hierin een rol speelt. Als je goed kijkt zijn er echter een aantal gegevens bijgevoegd en ik geef hierbij een deel weer van de lezing door Ian Xel Lungold omdat het zoveel duidelijk maakt van hoe de kijk van de Maya was op het leven van alledag en hoe dit voor ons, desgewenst, ook een middel kan zijn om gebruik van te maken.
Als je bewust in jouw bewustzijn bent, m.a.w. als je in je intuïtie bent, dan zit je in die stroom van schepping en het is mooi als je daarin kan blijven, maar dat is niet altijd even makkelijk zeker met al de dingen die rondom jou gebeuren en dan ook natuurlijk met het ego (het verstand) dat voortdurend aan het trekken is om jou eruit te halen.
Je kent waarschijnlijk wel een ogenblik in je leven dat jij je niet op je gemak voelde omdat je op een plek was waar je eigenlijk niet wou zijn, zoals bijvoorbeeld op school of tijdens een discussie. Dat zijn de momenten waarin je duidelijk niet in de flow bent.

De Maya kenden wel hun persoonlijke bedoeling en hadden hiervoor een oriëntatiepunt waardoor het voor hen makkelijker was om te herkennen of zij leefden volgens plan of niet. En dat is natuurlijk ideaal om meer vanuit je intuïtie te handelen. Ze waren op de hoogte van hun persoonlijke intentie (1 tot 13), hadden daarbij kennis van een Goddelijk plan en van 20 verschillende aspecten van creatie. Wat er zich in hun leven afspeelde was niet een samenhang van toevalligheden zoals wij denken dat bij ons wel het geval is. Het is namelijk zo dat door de samenwerking van die 13 intenties met de 20 aspecten in dit Goddelijk plan de herkenning van het eigen aandeel gelezen kon (en nog kan) worden. Dat geheel produceerde bovendien een symbool in de Mayacultuur: de achtdelige luchtplaats genoemd. Een symbool dat staat voor de Hemel. De Mayakalender ging dus niet over het bijhouden van tijd maar altijd over het meten en het bijhouden van de stroom van de schepping, van de bedoeling van de schepping en het aspect ervan en dat elke dag opnieuw.

Herinner je nog dat we gezegd hebben dat waar jij je aandacht op richt je bewust van wordt. Als je dus elke dag let op de energie van de flow van de schepping dan word jij je ook bewust van de schepping, van wat er gecreëerd wordt. Bewustzijn en intuïtie werken automatisch samen. Het is een automatische en natuurlijke afstemming van twee levensvormen op elkaar.

De taak van het bewustzijn is om verschillen te kunnen zien, om de schepping in stukjes te delen. Als je bewust bent vallen veel meer dingen op. Kijk maar eens als je samen met een peutertje op stap bent en het kind mag een stukje meelopen. Je moet voortdurend stoppen en wachten achter het kleintje omdat het verwonderd is over alle dingen dat het ziet. Of als je bewust kijkt naar een zonsondergang of naar een boom of naar de zee. Maar als je van streek bent of gestrest dan lijkt het erop dat alles hetzelfde is. Hoe bewuster je bent hoe meer verschillen je opmerkt, hoe meer verwondering er is, meer waardering. Je kan als het ware je zegeningen tellen.

Schepping nu heeft als taak om te vermenigvuldigen, uit te breiden en breidt zich uit met een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 20.

Volgens de Maya worden de verschillen die door het bewustzijn gezien worden gedeeld door 13. Volgens hen verdeeld bewustzijn alles door 13. 13 is het getal waarmee het bewustzijn werkt. Verwonderlijk dus dat 13 als een ongeluksgetal wordt gezien? Ten onrechte natuurlijk, maar wel logisch bekeken vanuit het standpunt van het ego

Door je bewust te zijn van deze samenwerking van 13 op 20 stem jij je op natuurlijke wijze af op de stroom van de schepping en je hoeft verder niets te doen omdat je intuïtie automatisch inpikt op de situatie en je hierdoor vanzelf de juiste dingen, mensen of situaties aantrekt. Tegenwoordig is dit gekend onder 'dreamspelltelling' die je op internet makkelijk terug kan vinden. 

Zo stond de Maya toen al in het leven. Een mooi voorbeeld voor ons om nu in onze hedendaagse tijd ook een manier te vinden om bewuster door het leven te gaan.

dinsdag 7 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 14

Hoe weet je dus of je handelt vanuit je intuïtie? En hoe blijf je afgestemd op je intuïtie?

Iedereen heeft wel eens een ervaring gehad die voortspruit uit de intuïtie. We kennen allemaal wel een aha-moment toch? Zo’n eye-opener. Het gevoel erbij is meestal is ook zo weer weg. En al gauw komt ook het verstand om de hoek kijken, te herkennen aan o.a. twijfel. Het ego springt hier maar al te graag onmiddellijk op in, bang voor verder dieper inzicht.

Ian Xel Lungold noemt in zijn lezing het verstand (= het ego) een op zelfbehoud gericht mechanisme die liever gelijk heeft dan dat jij overleeft. En is dit nu ook niet een heel bekende zin uit Een Cursus in Wonderen waar de vraag wordt gesteld of je liever gelijk hebt of gelukkig wil zijn? ‘En’, zegt hij verder, ‘een goed begrip hebben op het verstand is belangrijk want wanneer je goed kan werken met je intuïtie dan kan het verstand een goed hulpmiddel zijn en wordt het een goed gereedschap.’

Intuïtie is je persoonlijk weten. Al het weten komt voort uit een Bron. Je kan die Bron God noemen, het Al, Liefde of welke naam ook die jij prefereert, maar alle weten komt ergens vandaan. En al dit weten stroomt vanuit een bron (zie schema hieronder), een stroom van creatie, van schepping. En in die stroom van gebeurtenissen is ook jouw bewustzijn aanwezig. Jouw bewustzijn is binnen die stroom een aanwezigheid die zich situeert binnen tijd en ruimte. Wanneer je in je intuïtie bent, ben je centraal aanwezig in die stroom. Volgens de leringen van Abraham ben je dan in de Vortex. Het doel dus is om zoveel als mogelijk in die stroom, ‘in de flow’ te blijven.Om dit doel te bereiken wist elke Maya aan de hand van de kalender die ze gebruikten wat de bedoeling voor die dag was waardoor die dag gericht beleefd kon worden.  Gebeurtenissen werden dus niet als een toevalligheid bestempeld, maar waren een logisch gevolg van het wel of niet naleven van het doel van die dag. En als je helemaal weet wat je moet doen op de plaats waar je bent dan geeft dat zekerheid en voelt het alsof je in de Hemel bent. Dat was precies het doel van hun kalender, afstemmen op de hemelse toestand.

Hier wringt dus het schoentje met onze kalender die gebaseerd is op de omwentelingen van de aarde om de zon en dus helemaal niets te maken heeft met persoonlijk advies. Zo zie je hoe groot de invloed van een kalender op een samenleving kan zijn. Onze geschiedenis en onze evolutie zou hoogstwaarschijnlijk helemaal anders zijn geweest hadden ook wij gebruik gemaakt van een astrologische kalender.

Maar het is nooit te laat en een vergissing kan altijd rechtgezet worden. En ook al zit het er niet in dat we overschakelen op een andere jaartelling, het hoeft ons niet te beletten te leren leven vanuit de intuïtie. En laat dat nu juist de bewustzijnsintentie zijn van de laatste omwenteling die gemarkeerd was op die merkwaardige steen uit Coban: bewust co-creëren.

Via deze blog bied ik je de komende dagen en maanden allerlei tools aan die jou kunnen helpen om jouw richting, jouw doel en jouw Hemel hier op aarde te vinden.

Het zijn de middelen die mij geholpen hebben en die ik graag met jou wil delen. Hou deze blog dus in de gaten.

maandag 6 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 13

Door het feit dat er op korte tijd veel veranderd is het nodig dat we onze intuïtie beter leren ontwikkelen. Omdat we minder tijd hebben om over iets na te denken, moeten we sneller handelen. Het verstand kan deze snelle veranderingen niet aan.

Hoge sportprestaties zijn een goed voorbeeld van handelen via de intuïtie. Wellicht ken je de uitdrukking wel die in vele sporttakken gebruikt wordt: ‘Verstand op nul en zicht op oneindig.’ Dat is precies wat bedoeld wordt met overschakelen op je intuïtie. Je schakelt je korte-zicht geheugen uit en je verbindt je met je diepere wezen.

Sporters die hoge prestaties leveren worden door een grote schare fans op handen dragen. Financieel worden deze mensen goed beloond. En dat is niet zo verwonderlijk want er wordt opgekeken naar iemand die vanuit zijn eigen kracht werkt. Dit wekt respect, waardering, verwondering.

Hoe we kunnen weten of we handelen vanuit onze intuïtie of met het verstand, hoe we onze intuïtie vinden en herkennen en hoe we erop afgestemd blijven zien we morgen. 

zondag 5 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 12

We zijn er inmiddels achter gekomen dat alle informatie op veel kortere tijd moet verwerkt worden door ons verstand. Wat moeten we hier nu mee? Hoe moeten we dit aanpakken?

Het antwoord hierop is dat we uit ons hoofd moeten stappen. Van het hoofd naar het hart. Van het verstand naar de intuïtie, naar het persoonlijke weten, de eigen persoonlijke kracht. Dit is het eigen zuivere weten. 

Het is de grote uitdaging van deze tijd en het luidt een heel nieuwe manier van leven in.

Intuïtie is niet altijd aanvaard door het collectieve gedachtegoed. Vele miljoenen vrouwen werden hiervoor tijdens de inquisitie gedood. Zij die beweerden iets te kennen en dit niet kon weerleggen werden als gevaarlijk gezien. Intuïtie werd dus allesbehalve erkend. 

Het ego, vermomd als katholiek, wist waar die vrouwen mee bezig waren. Deze vooraanstaande katholieken wisten dat deze beweringen intuïtief waren en dat deze vrouwen handelden vanuit hun eigen persoonlijke kracht.


De macht van deze elite (= het ego) kwam in het gedrang. 


(wordt vervolgd)