woensdag 26 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van het bewustzijn - dag 14

Het is natuurlijk ook vaak zo dat een verslaafde allerlei redenen, excuses of alibi’s heeft voor zijn verslaving. Zo kan de oorzaak ervan liggen bij een drama dat zich heeft voorgedaan of een crisis die ze in hun leven meegemaakt hebben of een gebrek aan geld of aan opvoeding. De echte reden hiervoor is echter het negatieve geloof die ze over zichzelf hebben. ‘Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.’ Hart staat voor het onderbewustzijn. Eenvoudig komt het hier op neer dat je op alle vlakken in je leven bent zoals je denkt en voelt.

Ook Emerson was tot de conclusie gekomen dat we zijn wat we de hele dag denken. Het is het antwoord op ons hele verhaal. De oorzaak ligt in onszelf, in onze manier van denken, onze mentale aannames en onze reacties op het leven. De verslaafde probeert hieraan te ontsnappen door gebruik te maken van het verslavende middel. Het ontbreekt hem met andere woorden aan vertrouwen en evenwicht.

Ik raadde eens een moeder aan om haar zoon niet langer geld te geven voor drank omdat ze op die manier alleen maar meer toegaf aan zijn wangedrag. Ze vertelde me dat hij op zijn knieën viel voor haar, de Bijbel kuste en zweerde dat hij het nooit meer zou doen en dat ze hem hierin geloofde en hem daarom het geld gaf. 'Hij lijkt zo berouwvol en vol spijt voor wat hij gedaan heeft dat ik geloof dat hij het meent', zei ze. 

Ik legde haar uit dat dit echter ijdele aannames waren van de kant van haar zoon en helemaal niets te betekenen hadden. Ze kon hem beter geen geld geven, ook niet onder bepaalde voorwaarden. Ik legde haar uit dat het lichaam niet over een vrije wil beschikt en enkel afhankelijk was van de wil van haar zoon om op te houden met drinken. De beloftes die hij deed om ermee te stoppen waren betekenisloos omdat hij de kracht en de moed niet had om hieraan te voldoen.

Ze kreeg het zover dat haar zoon een afspraak maakte met mij. Zoals te verwachten was gaf hij echter niet toe dat hij een verslavingsprobleem had. Ik zei hem dat het beter was hiermee te stoppen, het openlijk toe te geven en niet langer te ontwijken omdat dit de eerst nodige stap voor de genezing is. Omdat vele verslaafden weigeren dit toe te geven blijven ze verslaafd.

Het leek erop dat deze jongen zichzelf veroordeelde en ervan overtuigd was dat hij niet goed genoeg was. Door de alcohol kwam hij tijdelijk in een toestand waarin hij zich de koning te rijk voelde. Zo ontwikkelde hij een onjuist vertrouwen en groeide het gevoel van minderwaardigheid. Uiteindelijk gaf hij wel toe dat als hij een slok had genomen hij alle verdere controle kwijt was en bleef drinken tot hij niet meer kon. De reden hiervoor was duidelijk: zijn mentale controle werd tenietgedaan door het patroon die hij gedurende zijn hele leven gegrift had in zijn onderbewustzijn. Je zou het kunnen vergelijken met de beelden van een film die steeds weer opnieuw afgedraaid worden. Hij had een opeenvolging van mentale beelden van drankfestijn, gevulde glazen en beelden die geassocieerd werden met vreugde en succes. Van zodra hij een slok alcohol gedronken had werd de film afgespeeld. Hij was compleet onderworpen aan een geloof in de noodzaak aan alcohol. Net zoals alle verslaafden moest hij uiteindelijk ook toegeven dat hij zolang hij niet dronk alles oké was, maar van zodra hij een slok had genomen hij alle controle weer kwijt was.

De reden hiervoor is dat in het geval van een alcoholverslaving het onderbewustzijn reageert met de opdracht die het gekregen heeft en dat is ‘Neem er nog een, neem er nog een!’. Het onbewuste geloof en de angst hebben nu de bovenhand en hebben controle over al zijn acties.

(wordt vervolgd)


Uit The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

maandag 24 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van het bewustzijn - dag 13

Je weet het misschien wel of nog niet maar je bent wat je denkt. Inmiddels weten we al dat het onderbewustzijn, zonder er vragen bij te stellen, datgene aanvaard waar jij de focus oplegt. We kunnen er dus aan beginnen om ons leven onder controle te hebben. De denkgeest gedisciplineerd in de goede richting sturen doen we door op een opbouwende en harmonieuze manier te denken.

Ik las eens een artikel over Goethe. Daarin vertelde hij dat hij in zijn verbeelding conversaties voerde met vrienden. Dat deed hij bijvoorbeeld door zich te ontspannen en zich voor te stellen dat een van zijn vrienden hem het antwoord gaf dat hij graag wou horen. Hij zag er de gebaren bij van zijn vriend en hoorde ook zijn stem. Op deze manier heeft hij vele problemen opgelost. En dan kan jij ook.

Velen vroegen mij wat de reden van hun verslaving wel kon zijn. Hier zijn natuurlijk verschillende redenen voor. In de vele gevallen dat ik met een verslaafde samen hebben gewerkt kon ik merken dat er bijna altijd een heel diep gevoel van schuld was.

Dit doet mij denken aan een man, gehuwd, vier kinderen, maar die op zijn zakenreizen een geheime
relatie had met een andere vrouw. Hij voelde zich ziek, was nerveus, snel geïrriteerd, chagrijnig en kon zonder medicijnen niet slapen. Overal in zijn lichaam voelde hij pijn. Dokters konden hiervoor echter geen enkele diagnose vaststellen. Hij dronk ook veel te veel toen ik hem zag. De reden voor dit alles was een diep onbewust schuldgevoel. Hij was ontrouw aan de aanname van een monogaam huwelijk en dat stoorde hem enorm. Deze godsdienstige overtuiging was diep gegrift in zijn onderbewustzijn en daarom dronk hij overmatig om de pijn die zijn schuldgevoel veroorzaakte te verzachten.

Sommigen gebruiken een ander verdovend middel, bij hem was het alcohol. Niettemin was dit nog meer olie op het vuur gieten. Hij luisterde naar de uitleg die ik hem gaf over de werking van ons denken. Zo begon hij naar zijn probleem te kijken, zag de oorzaak van zijn probleem en gaf de relatie met zijn minnares op. Hij werd er zich bewust van dat zijn drankgebruik een manier was om te ontsnappen en dat het de verborgen oorzaak in zijn onderbewustzijn was die moest aangepakt worden zodat genezing kon volgen.

Van zodra hij op die manier naar de reden van zijn probleem begon te kijken verdween dit probleem. Hij gebruikte volgend affirmatief verzoek en deed dit een drie- tot viertal keren per dag:

Mijn geest is nu in balans en vervuld van vrede. De oneindige kracht in mij lacht mij nu toe. Ik ben niet langer bevreesd over de dingen uit het verleden, het heden of voor wat komen zal. De oneindige Intelligentie leidt mij en vergezelt mij op al mijn wegen. Elke situatie benader ik nu ontspannen en met vertrouwen. Ik ben vanaf nu verlost van elke gewoonte en mijn geest straalt een innerlijke vrede, vrijheid en vreugde uit. Ik vergeef mezelf en wordt daarom vergeven. Vrede, soberheid en vertrouwen zijn nu de overheersende gedachten in mijn denken. 

Hij herhaalde dit verzoek regelmatig wetende wat hij deed en waarom hij dit deed. Door te weten waar hij mee bezig was kreeg hij het nodige vertrouwen.

Ik had hem ook gezegd dat als hij dit verzoek hardop, traag, met liefde en ten volle voelend declareerde dit met succes dieper in zijn onderbewustzijn zou gegrift worden en dat het zaadje dat hij erin plantte als zodanig zou groeien. Ik legde hem uit dat hij zijn onderbewustzijn kon vergelijken met een tuin en wanneer hij deze bezaaide met schoonheid en liefde de oogst navenant zou zijn. Net zoals het de aard van een appelboom is om appelen voort te brengen.

Door zich vol vertrouwen hierop toe te leggen werd deze waarheid gezien door zijn ogen, gehoord met zijn oren en de helende trilling van zijn woorden reikten tot zijn onderbewustzijn waardoor alle negatieve patronen die de oorzaak vormden voor zijn problemen verdwenen.

Het licht verdrijft de duisternis, positieve gedachten vernietigen de negatieve. Binnen een maand was hij een ander man.

(wordt vervolgd)

Uit The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

zaterdag 22 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van ons bewustzijn - dag 12

Jij bent het schip en je gedachten zijn het roer. Verander van koers door je gedachten te veranderen. Maak kennis met de onuitputtelijke voorraad van de genezende kracht waar jij met je onderbewustzijn over beschikt. Wanneer je verslaafd bent geef dat dan voor jezelf toe en ontwijk dit probleem niet langer. Vele mensen blijven gewoon verslaafd omdat ze weigeren dit toe te geven voor zichzelf.

De labiele toestand die de verslaving teweegbrengt komt voort uit een innerlijke angst. De verslaafde weigert het leven recht in de ogen te kijken en probeert aan de hand van het verslavende middel te ontsnappen aan de verantwoordelijkheid ervan. Een interessant gegeven voor de verslaafde is dat hij denkt over een vrije wil te beschikken. Hij denkt dat hij over een grote wilskracht beschikt. Vol goede moed houdt hij zichzelf voor ‘om het middel nooit meer aan te raken’, maar deze kracht komt niet tot uiting omdat hij niet weet waar hij deze kracht vandaan moet halen.

De verslaafde leeft in zijn eigen psychologische gevangenis en blijft vastzitten aan zijn geloof, zijn overtuigingen, zijn vorming en de invloeden van buiten uit. Ook hij is zoals de meeste mensen zijn, m.a.w. hij is een gewoontedier en reageert op de manier waarop hij geconditioneerd is om te reageren.

De verslaafde moet een mentaliteit van vrijheid en vrede opbouwen die tot zijn onderbewustzijn reikt.
Door de almacht waarover het onderbewustzijn beschikt wordt zo het verlangen naar het middel teniet gedaan. Omdat de verslaafde nu weet hoe zijn geest werkt, kan hij alle opgevatte probleemstellingen herprogrammeren en het voor zichzelf bewijzen.

Ons onderbewustzijn is geconditioneerd door onze overtuigingen, geloof en gewoontes. Wanneer het de wens is van de verslaafde om los te komen van deze gewoonte dan is hij reeds voor vijftig procent genezen. Wanneer het verlangen ermee te stoppen groter is dan de verslaving dan zal hij er niet te veel moeite mee hebben om zijn gewenste vrijheid terug te vinden.

Het is nodig dat de verslaafde zijn denken herconditioneert. Hiervoor bestaan verschillende manieren en middelen. Wanneer je goed denkt is het goede het gevolg. Denk je boos of kwaadaardig dan zal het boze of kwaadaardige hierop volgen. Dit is een eenvoudige wet van de gedachte. Wanneer men blijft vasthouden aan verdriet en pijn zal de ervaring in de leefwereld een ervaring van verdriet en pijn zijn. Denkt men echter vanuit een geest van vrede en geluk dan zal geluk groeien. Om de mogelijkheden van de wetten van de denkgeest te kennen is het nodig geraakt te worden door een nieuwe inspiratie en een nieuw geloof.

De verslaafde leert dat welke gedachte hij ook vastzet in zijn denken het deze gedachte is die groter wordt. Wanneer de verslaafde zich engageert om een gevoel van vrijheid van de gewoonte aan te kweken, een gevoel van vrede en hij zich bovendien blijft focussen op deze intentie dan creëert hij deze emoties en gevoelens en wordt dit de nieuwe gewoonte.

De verslaafde moet er zich ook bewust van worden dat er uit al zijn lijden iets goeds kan voortkomen en hij niet tevergeefs geleden heeft en hoeveel het waard is om nog verder te lijden. Nog langer het middel gebruiken leidt enkel tot verdere psychische afgang en verval. Begin daarom als verslaafde met ‘Nee!’ te zeggen tegen de drang. Begin met het beseffen dat de kracht van het onderbewustzijn je ondersteunt. En ook al is er sprake van melancholie of wanneer het lichaam trillend reageert is het toch goed te beginnen om zich een voorstelling te maken van de vreugde en de vrijheid die liggen te wachten. De verbeelding zorgt voor een vredige denkgeest. Mogelijks is er nog een klein beetje afzien, een jij die naar de fles wil grijpen, maar laat dit jou nu naar de vrijheid brengen. Draag het zoals een moeder de pijn van de bevalling verdraagt zodat je bij manier van spreken een nieuw kind van de geest baart. Jouw onderbewustzijn geeft de geboorte aan soberheid. 
(wordt vervolgd)

Uit The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

donderdag 20 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van ons onderbewustzijn - dag 11

Wanneer je gebruik wil maken van het onderbewuste om je te genezen van alcoholisme, is het nodig dat je ermee verbonden bent. Het onderbewustzijn aanvaard jouw gevoel, jouw geloof of jouw overtuiging. Als alcoholverslaafde kan je een einde maken aan dit conflict door gebruik te maken van de slaaptechniek. Bij het bereiken van een toestand tussen slapen en waken wordt de inspanning van de bewuste geest tot een minimum gereduceerd. De bewuste geest wordt grotendeels uitgeschakeld wanneer je in een slaperige toestand verkeert. Zoals onderzoek heeft uitgewezen is de beste tijd om door te dringen tot het onderbewustzijn de tijd die aan het slapen voorafgaat. Dit komt doordat het onderbewustzijn zijn hoogste niveau bereikt en er een toestand is waarin negatieve gedachten, die de neiging hebben de wensen te neutraliseren en zo te verhinderen dat ze door het onderbewustzijn worden opgenomen, niet langer aanwezig zijn.

Hier volgt een eenvoudige methode. Deze methode werd aan een verslaafde die ruim veertig jaar verslaafd was geweest aan alcohol, voorgeschreven.
Neem een gemakkelijke houding aan. Ontspan uw lichaam en word helemaal rustig. Laat uzelf wegglijden naar een slaperige toestand en zeg dan zachtjes en keer op keer weer tegen jezelf, als een soort slaapliedje: ‘ik ben deze gewoonte nu helemaal kwijt; harmonie en geestelijke rust nemen bezit van mij.’

Herhaal dit langzaam, rustig en liefdevol elke avond en elke morgen en dat zo’n minuut of vijf. Elke keer dat je deze woorden herhaald neemt de negatieve emotionele lading ervan af en wordt vervangen door de nieuwe positieve voeding.

Na drie weken dit te hebben toegepast verloor deze verslaafde alle zin in drinken. Telkens hij deze woorden voor zichzelf herhaalde nam de gevoelswaarde ervan toe. Als er een neiging opkwam om weer in zijn negatieve gewoonte te hervallen herhaalde hij deze formule voor zichzelf. Door dit middel te gebruiken voedde hij zijn onderbewustzijn om dit beeld te aanvaarden waarna genezing volgde.

Dr. Murphy herinnerde zich ook een man die ook aan alcohol verslaafd was en hem vertelde dat hij eens gedurende zes maanden geen druppel alcohol had aangeraakt en zichzelf daarvoor een schouderklopje gaf. Ook al zijn vrienden bewonderden hem voor wat hij realiseerde. ‘Nochtans,’ zo vertelde hij, ‘kwam er plots een oncontroleerbare dwang in mij op en heb ik twee weken na elkaar gedronken.’ En uiteindelijk herhaalde zich dit tafereel keer op keer. Door zijn wilskracht was hij tijdelijk in staat om het verlangen naar het middel, te onderdrukken, maar deze voortdurende onderdrukking leidde uiteindelijk tot erger. En door zijn herhaald falen was hij er inmiddels van overtuigd dat hij een hopeloos geval was en machteloos over de controle van deze obsessie. Het logische gevolg hiervan was natuurlijk dat deze gedachte van machteloosheid een krachtige suggestie was naar zijn onderbewustzijn toe waardoor zijn onvermogen toenam en zijn leven nog meer de verwoesting indreef.

Dr. Murphy leerde hem hoe hij harmonie kon creëren tussen zijn bewuste en zijn onderbewuste geest en hoe de gedachte of het verlangen gerealiseerd werden wanneer deze twee op een lijn samenwerkten. Verstandelijk kon hij toegeven dat wanneer hij op een negatieve manier geconditioneerd was hij evengoed op een positieve manier kon geconditioneerd worden en hij nam het idee van slagen in overweging. Hij hield ermee op te denken dat hij machteloos stond tegenover dit probleem. Bovendien begreep hij ook dat er geen ander obstakel was dan zijn eigen geloof erover. Zo was er niet langer behoefte aan geestelijke dwang of inspanning omdat hij inzag dat geforceerde inspanning veronderstelde dat er iets was waar hij zich moest tegen verzetten.
Van zodra de denkgeest gefocust is op het middel die het probleem kan overwinnen hoeft hij zich niet langer bezig te houden met de blokkade.

Deze man ging als volgt tewerk: hij ontspande zijn lichaam en bracht zichzelf in een slaperige, meditatieve toestand waarna hij zich een beeld vormde van het gewenste resultaat in de vaste overtuiging dat zijn onderbewustzijn hem op de meest eenvoudige manier hem hiertoe zou brengen. Hij stelde zich voor dat zijn dochter hem feliciteerde en duidelijk tot hem zei: ‘Papa, het is zo goed dat je weer thuis bent.’ Door zijn drankprobleem had hij geen contact meer met zijn familie. Hij mocht de kinderen niet meer zien en zijn vrouw praatte niet meer met hem. Deze oefening deed hij met regelmaat. Hij maakte er een gewoonte van om te mediteren op de manier zoals hiervoor beschreven. Wanneer zijn aandacht afdwaalde bracht hij zijn denken terug naar het beeld van zijn dochter en zag haar glimlach, kon haar horen en zag dit alles gebeuren in zijn eigen huis.
Dit alles bracht een herconditionering van zijn geest tot stand. Het was een geleidelijk proces, maar hij bleef volhouden omdat hij wist dat er vroeg of laat een nieuw denkpatroon, een nieuwe gewoonte in zijn onderbewustzijn moest ontstaan.

Dr. Murphy vertelde hem dat hij zijn bewustzijn kon vergelijken met een fototoestel. Zijn onderbewustzijn was de gevoelige plaat waarop de genomen foto werd geregistreerd. Deze vergelijking maakte grote indruk op hem. Dit bracht hem ertoe zich volledig te focussen op dit nieuwe beeld zodat zijn onderbewustzijn de ‘foto’ kon ontwikkelen.
Door te beseffen dat zijn bewustzijn eigenlijk een soort camera was stopte hij met zijn overbodige inspanningen. Hij realiseerde zich dat er niets overwonnen moest worden, maar dat het voldoende was de lens van zijn denken bij te stellen en deze te richten op het beeld dat hij zich voorstelde. Hij deed dit zolang tot hij vertrouwd was met het beeld en zich ermee kon vereenzelvigen. Telkens hij in de verleiding kwam te drinken liet hij zijn film voor zich afspelen. Het resultaat is dat hij volledig geslaagd is in zijn opzet en de reden voor dit succes is omdat hij vol vertrouwen de verwachting had om het beeld dat hij in zijn denken had gevormd, te ervaren.
 

.

Uit The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

maandag 17 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van ons bewustzijn - dag 10

Hoofdstuk 3 van het boek 'De wonderbaarlijke vermogens van ons onderbewustzijn'van Dr. Joseph Murphy gaat over het onderbewustzijn en alcoholisme. In plaats van alcoholisme had de auteur evengoed het woord verslaving kunnen gebruiken.

Volgens Murphy is de alcoholverslaafde geestelijk ziek. Dat is dan nog op zijn zachtst uitgedrukt. Niet alleen de alcoholverslaafde is geestelijk ziek, als we Een Cursus in Wonderen begrijpen heeft elk individu op deze wereld hier last van en is dit zelfs de reden van ons bestaan hier. Het feit dat we geloven niet meer een te zijn met onze Bron, een feit dat de Cursus omschrijft als zonde, kan men evengoed ziekte noemen. Deze afscheiding, zoals reeds eerder vermeld op deze blog, wordt vooral bij de verslaafde duidelijk door het negatieve geloof dat hij over zichzelf heeft en de duidelijke zelfafwijzing als gevolg.

Volgens Murphy is een correctie van het denken nodig. Deze correctie geldt dus ook voor iedereen. Het is een correctie niet langer slaaf te zijn aan de wetten van het ego.  Bij manier van spreken zou je dus kunnen stellen dat de verslaafde, door het herkennen van de verslaving, voordeel heeft omdat er duidelijk sprake is van een behoefte aan een correctie terwijl de verslaving aan de wetten van het ego in deze wereld als normaal worden aanvaard.

Bij een verslaving doet een zekere drang de verslaafde naar het middel grijpen. Zoals gezegd beperkt dit middel zich niet tot alcohol maar kan werkelijk van alles zijn.

Murphy beweert dat de verslaafde het slachtoffer van zijn gewoonte is geworden en omdat de acties die leiden tot de verslaving zo vaak herhaald worden, is er in het onderbewustzijn een patroon gevormd. Omdat de verslaafde toegeeft aan zijn verlangen vreest hij dat dit opnieuw zal gebeuren. Op die manier draagt hij bij aan het herhaald hervallen en dat door de suggesties die aan het onderbewustzijn gegeven worden.

Het is door zijn verbeelding dat de verslaafde telkens opnieuw naar het middel grijpt, aldus nog steeds Joseph Murphy.  De beelden die aan het onderbewustzijn overgedragen worden werpen hun vruchten af.

Iemand die verslaafd is maakt meestal gebruik van wilskracht en inspanning om de gewoonte te overstijgen. Hoe meer hij zich inspant of hoe meer wilskracht er gebruikt wordt, hoe hopelozer de situatie en hoe meer de verslaafde overweldigd raakt en dieper zakt.

Inspanning leidt onvermijdelijk tot zelfdestructie en het resultaat is altijd het tegenovergestelde van wat men verlangt. De reden hiervoor is duidelijk: de suggestie machteloos te zijn om deze gewoonte los te laten is de dominerende gedachte in het denken.

Het onderbewustzijn laat zich altijd leiden door de meest indringende gedachte. Wanneer er twee tegenstrijdige gedachten zijn reageert het onderbewustzijn op de sterkste van de twee. Hoe minder geforceerde inspanning dus hoe beter.

Wanneer we eens terugkeren naar een alcoholverslaving is het meestal zo dat de eerste slok de verslaving weer in gang zet. Dit komt door de onbewuste drang die een gewoonte is geworden.
Er is een wet van de omgekeerde inspanning. Dit betekent dat wanneer het verlangen en de verbeelding met elkaar in conflict zijn, het de verbeelding is die aan het kortste eindje trekt. Zo zal een alcoholverslaafde bijvoorbeeld zeggen dat hij heel hard zijn best doet, dat hij zichzelf forceert, dat hij alle kracht gebruikt die hij heeft, enz. Men moet echter leren inzien dat hierin de vergissing ligt. Als dit geaccepteerd wordt kan de gewoonte overwonnen worden.

Als men jou zou vragen om over een plank te lopen die op de grond ligt zal je dit waarschijnlijk zonder enige twijfel doen. Maar stel dat diezelfde plank twintig meter boven de grond wordt geplaatst en men jou opnieuw vraagt om over de plank te lopen, zou je het dan ook nog zo spontaan doen? Het verlangen om over de plank te lopen wordt tegengewerkt door je verbeelding: de schrik om te vallen. Het is de overheersende gedachte die het zal halen. Jouw verlangen, je wil of de inspanning om over de plank te lopen wordt hierdoor omgedraaid en de overheersende gedachte om te falen wordt kracht bijgezet.

Wanneer iemand zegt dat hij wil stoppen met de verslaving, maar niet kan, dan kan hij misschien wel wensen te stoppen, maar hoe meer hij zijn best doet hiervoor, hoe minder het hem zal lukken. We moeten nooit proberen om het onderbewustzijn te dwingen om de gedachte door middel van wilskracht te aanvaarden. Een dergelijke poging is gedoemd om te falen.

Het onderbewustzijn aanvaardt bij twee tegenovergestelde gedachten de meest overheersende. Het is zoals degene die straatarm is en zichzelf voortdurend voorhoudt ‘ik ben rijk, ik ben rijk.’ In de meeste gevallen zal hij nog armer worden door het simpele feit dat zijn geloof in armoede sterker is dan zijn geloof in welvaart. Op die manier suggereert hij dus meer schaarste. Dit is wat men de wet van de tegengestelde inspanning noemt. Met andere woorden, het resultaat is het tegengestelde van de intentie. 
(wordt vervolgd)

Vertaling aangevuld met woorden uit eigen ervaring van 'The miracles of your mind' van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

maandag 10 april 2017

De wonderbaarlijke vermogens van ons bewustzijn - dag 9

Herinner je dat jouw lichaam over een organisch mechanisme beschikt dat in wisselwerking is met de bewuste en de onbewuste denkgeest, namelijk het willekeurig en het onwillekeurig zenuwstelsel. In het lichaam worden deze twee systemen verbonden door de nervus vagus. 
Wanneer je een studie zou maken van het cellulaire systeem en van de structuur van de organen zoals de ogen, de oren, het hart, de lever, de blaas enz. dan zou je vaststellen dat deze bestaan uit een groep van cellen die elk de groepsintelligentie hebben waarmee ze gezamenlijk kunnen functioneren en ze in staat zijn orders op te volgen om deze op een logische manier te verwerken volgens de suggesties gekregen door de geest (de bewuste geest). 
Zo kwam het dat de intelligentie van groep longcellen bij eerder vernoemde psycholoog reageerden op de constructieve en positieve suggesties die ze ontvingen.

Het is de bedoeling om met dit boek het mysterie van de werking van de geest bloot te leggen om op die manier te weten hoe de werkwijze ervan is. 
In de ontspannen staat komt het onderbewustzijn naar de oppervlakte en begint te werken met de
corrigerende suggesties van de genezer. Door de nervus vagus komt de geest in actie. Tussen de staat van slapen en wakker zijn breekt de denkgeest door de slavernij van de beperkingen van tijd en ruimte heen en doet de aangeboren vrijheid gelden.

Dr. Evans die een student was van Dr. Quimby was in staat om het bewustzijn bij manier van spreken te onderbreken en kon als een soort innerlijke verlichting, zonder enig verlies van bewustzijn van wat er zich extern afspeelde, de diagnose van een ziekte vaststellen.

Helderziendheid is een van de mogelijkheden die toebehoren aan het onderbewustzijn en dit stelde Dr. Quimby, Dr. Evans en vele anderen in staat om de interne structuur van de mens te zien, de aard en de omvang van de kwaal en bovendien de oorzaak die eraan voorbij lag; dit was een groot hulpmiddel voor het genezingsproces van hun patiënten. De uitleg over de mentale en de emotionele oorzaak van hun kwalen was in de meeste gevallen de oplossing ervoor.

De gebruikelijke procedure is als volgt:
1.       Kijk naar het probleem.
2.       Richt je aandacht dan naar het onderbewustzijn, de enige die de oplossing en uitkomst kent.
3.       Berust in een toestand van diepe overtuiging dat het gedaan is.

Verzwak de behandeling niet door te zeggen ‘ik hoop het zo!’ of ‘het zal beter worden’. De cellulaire samenstelling van het lichaam volgt trouw en behoorlijk de blauwdruk die hen door de bewuste geest overgedragen wordt via het onderbewustzijn dat ook wel eens de subjectieve of onwillekeurige geest genoemd wordt. 
Het is jouw gevoel over hoe het werk gedaan moet worden die de baas is . Weet dat gezondheid jou toebehoort. Dat harmonie er voor jou is. Wees helder en bereid door een voertuig te worden voor de oneindige helende kracht van het onderbewustzijn.

De redenen waarom het verkeerd gaat is gebrek aan vertrouwen en te veel inspanning. Suggereer het onderbewustzijn tot aan het punt van overtuiging en ontspan daarna. Haal je handen er als het ware van af. Benader de omstandigheid door te zeggen: ‘ook dit gaat voorbij.’ Het is aan de hand van ontspanning dat de bewegende energie die voorbij de gedachte ligt overgebracht wordt op het onderbewustzijn waardoor het tot een concrete realisatie ervan komt.

Het lichaam van de mens beeldt de werking van zijn denken uit. Onze echte kracht verblijft in het onderbewustzijn. Er is niemand die kennis heeft van de totale werking ervan omdat het op zijn vlak oneindig is. We leren zo veel als mogelijk over hoe het werkt en maken er dan gelijkaardig gebruik van.

Men zegt soms wel dat er een intelligentie is die zorg draagt voor het lichaam als we dit toelaten. En dit is waar. Het probleem echter is dat er voortdurend een bewuste denkgeest is die zich mengt aan de hand van de reacties van de vijf zintuigen op de uiterlijkheden, maar wel leidt tot onjuiste aannames, angsten en is slechts een stellingname. Wanneer angst, onjuiste overtuigingen en negatieve patronen zich in het onderbewustzijn vastzetten door een psychische, emotionele conditionering dan blijft er geen andere mogelijkheid voor het onderbewustzijn om te reageren dan door deze specifieke blauwdruk die het krijgt.


Uit The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf

De wonderbaarlijke vermogens van ons bewustzijn - dag 4

Hoofdstuk 2 - Het onderbewustzijn en gezondheid

Over de hele wereld vindt spirituele therapie steeds meer weerklank. Geleidelijk aan worden we wakker voor de kracht van de genezende mogelijkheden waarover het onderbewustzijn beschikt. Diverse scholen voor deze genezende therapieën tonen genezingen van bijzondere aard aan. Het enige antwoord hierop echter is dat er slechts een universeel genezingsprincipe is, namelijk het onderbewustzijn. En slechts een genezingsproces, namelijk geloof.

Het is een vaststaand feit dat op verschillende heilige plaatsen over de hele wereld, zoals in Japan, India, Europa en op het Amerikaanse continent, genezingen hebben plaatsgevonden . Hierover bestaan vele zeer uiteenlopende theorieën elke met onbetwistbaar bewijs van genezing. Laat het echter duidelijk zijn dat al deze genezingen een gemeenschappelijk principe hebben. Ongeacht de plaats of het middel dat gebruikt werd is er slechts een genezend principe en het proces van elke genezing is geloof.

Het eerste wat we ons moeten herinneren is de duale aard van de geest. Het onderbewustzijn is voortdurend vatbaar voor de kracht van een suggestie en bovendien heeft de onderbewuste geest totale controle over onze functies, onze conditie en over de gevoelens en sensaties van het lichaam.

Ik ga er vanuit dat de lezers van dit boek vertrouwd zijn met het feit dat de symptomen voor bijna elk ongemak die voorgesteld worden aan een persoon die onder hypnose is gebracht, veroorzaakt worden door de suggesties van de hypnotiseur. Zo kan bijvoorbeeld bij iemand onder hypnose een temperatuurstijging van het lichaam gemeten worden of kan die persoon een rood gezicht krijgen of huiveren van de kou en dat allemaal als gevolg van de suggesties die hij of zij te horen krijgt.
Men kan bijvoorbeeld deze persoon ook vertellen dat hij of zij verlamd is waardoor hij of zij niet meer kan stappen. Ook pijn kan in gelijk welk deel van het lichaam gevoeld worden. Of men kan een kopje gevuld met koud water onder de neus van de gehypnotiseerde houden, hem zeggen dat dit kopje gevuld is met peper en verzoeken om te ruiken aan het kopje. Gegarandeerd dat de persoon in kwestie moet niezen.
Wat denk je, zou het het water of de suggestie zijn die de oorzaak is voor het niezen?

Wanneer iemand zegt dat hij allergisch is voor stuifmeel en pollen en je houdt een leeg glas of suiker voor de neus van deze persoon die onder hypnose is gebracht en je zegt hem dat het stuifmeel of pollen zijn dan zal hij alle allergische symptomen vertonen die hij heeft wanneer hij echt in aanraking is met stuifmeel of pollen. Dit duidt dus aan dat de oorzaak van dit ongemak terug te vinden is in de denkgeest. Genezing of het kwijtraken van dit ongemak is dus ook een geestelijke aangelegenheid.

Merkwaardige genezingen vinden plaats door het toepassen van osteopathie, chiropraxie, medicijnen en natuurgeneeskunde maar ook kennen verschillende religieuze genootschappen genezingen. Nochtans is het zo dat al deze genezingen plaatsgevonden hebben dankzij de werking van het onderbewustzijn, de enige genezer die er is.

Merk maar eens op hoe een wondje door het scheren geneest, het weet precies wat het moet doen om dit te herstellen. De dokter verzorgt de wonde en zegt dat de natuur de rest doet. Natuur verwijst hier naar de natuurlijke wet, de wet van het onderbewustzijn of van het zelfbehoud, wat de functie is van het onderbewustzijn. Dit instinct van zelfbehoud is de eerste wet van de natuur, dit sterkste instinct is het meest potentiële voor alle zelfsuggesties.
We hebben net gezien dat je elk ongemak in het lichaam kan veroorzaken door het natuurlijke instinct uit te dagen met een suggestie. Het is dan ook volmaakt natuurlijk en duidelijk dat een suggestie die in harmonie is met een autosuggestie een nog grotere kracht heeft.

Het is makkelijker om gezondheid te herstellen en in stand te houden dan dat je ziekte veroorzaakt in het lichaam. Geloven in genezing komt door een vasthoudende mentale houding, een manier van denken, een innerlijke zekerheid en een verwachting van het allerbeste. 

Uit  The miracles of your mind van Dr. Joseph Murphy terug te vinden op http://www.law-of-attraction-haven.com/support-files/the-miracles-of-your-mind.pdf